Arnold Chorus (1880-1981)

In het midden: Arnold Chorus (1880-1981) tijdens zijn diensttijd, ca. 1900.
(Links: Frissen, rechts: Loers, later burgemeester van Thorn.)
IXa

Knop Fotokeuze