Bericht van aanstelling van Alfons Chorus als studentenassisten 1933

Aanstellingsbrief voor Alfons Chorus in de functie van studenten-assistent aan het Psychologisch Laboratorium te Nijmegen, in het tweede jaar van zijn studie, voor een jaarsalaris van 500 gulden. De aanstelling is ondertekend door aartsbisschop monseigneur Jansen in diens hoedanigheid van hoofdbestuurder van de universiteit Nijmegen.

Terug naar het documentenarchief