Knop oorsprong Knop stambomen Knop namen Knop foto's Knop plaatsen
 
DOCUMENTEN UIT FAMILIE-ARCHIEF
 
Hieronder vindt u een aantal documenten uit het archief van de familie Chorus. Klik op een document om dit in een vergrote versie te bekijken en desgewenst te downloaden.
     
Kerkelijke huwelijksakte 1774 Eygelshoven
Familieboek van Mathias Chorus 1759-1831
Geboorteakte Pauline Pijls 1880
Familieakte uit 1774, opgesteld door pastoor Q. B. J. Chorus te Eygelshoven.
Almanak van Wilhelmus Chorus met familie-aantekeningen vanaf 1759 tot 1831.
Bericht van de geboorte van
Pauline Pijls (1880) door haar vader aan zijn broer, pastoor te Geul.

Rapport Bisschoppelijk College Sittard 1921

Uitnodiging raadsvergadering Munstergeleen 1927

Benoeming Alfons Chorus tot hoogleraar 1947

Rapport Alfons Chorus 1e klas Gymnasium (1921). Voor alle vakken een 4 (= 9).
Uitnodiging voor een vergadering aan gemeenteraadslid Pauline Chorus-Pijls, april 1927.
Benoeming van Alfons Chorus tot hoogleraar psychologie te Leiden, juli 1947.
   
Ansichtkaarten 1914 aan Pauline Chorus-Pijls
Paspoort Pauline Chorus-Pijls 1926
Uittreksel Bevolkingsregister Alfon Chorus gemeente Munstergeleen 1932
Ansichtkaarten in mobilisatietijd (1914) van Arnold Chorus aan Pauline Chorus-Pijls.
Grensdocument van Pauline Chorus-Pijls geldig voor België en Duitsland (1926).
Uittreksel uit het bevolkings-register van Munstergeleen met gegevens van Alfons Chorus.
     
Brieven van Ferdinand Sassen aan Alfons Chorus 1932-33
Aanstelling van Alfons Chorus als studentenassistent 1933
Brief van de redactie van Vox Carolina aan Alfons Chorus 1934
Hoe een Limburgse boerenzoon in Nijmegen komt te studeren.
...Een jaar later al student-assistent wordt...
...En wordt gevraagd als redacteur van Vox Carolina...
     
Telegram van Herma Chorus aan haar vader 1935
U.S.Army permit Nijmegen 1944
Verklaring van geleden oorlogsschade 1944
Telegram van Herma Borgers vanuit Lille aan haar vader (1935).
Doorgangsbewijs U.S. Army voor Alfons Chorus, nov. 1944
Registratie van door Arnold Chorus in 1944 geleden oorlogsschade.
     
Bericht in de Limburger 100 jaar Arnold Chorus
Grafvondst Ritter Chorus Dom Aken AZ over beeld Ritter Chorus aan gevel stadhuis Aken
Bericht in de Limburger ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Arnold Chorus.
Deels onjuist bericht in een Akens Huis-aan-huisblad d.d. 19 mei 2010 over Ritter Chorus' graf in de Dom.
Bericht in de Aachener Zeitung van 16 maart 2012 over het vernieuwde (nog witte) beeld van Ritter Chorus.